Behandling

Beroende på symptom behandlar jag med antingen massage eller akupunktur men båda terapiformerna kan vara fördelaktiga på samma individ. Behandligen kan därför komma att variera vid olika besökstillfällen. Läs mer om mina behandlingar nedan!  

Akupunktur & Traditionell Kinesisk Medicin

Traditionell Kinesisk Medicin, förkortat TCM, är en mångtusenårig behandlingstyp som avser att återställa en så god balans i kroppens organ som möjligt.
Enligt TCM flödar all energi i kroppen i ett kretslopp som vid störning ses som sjukdom eller skada. Genom att sticka små tunna nålar på speciellt utvalda ställen på kroppen kan man lösa blockeringar och återställa balans genom att påskynda kroppens naturliga läkeprocess.


Akupunktur är ett bra komplement till rehabilitering efter sjukdom, skada eller operation eller som förebyggande behandling. Det är också mycket effektivt för att behandla besvär i huden, rörelseapparaten, inre organ samt besvär av mer mental natur. Ett par exempel på vad som kan behandlas finns längre ner på sidan.

En behandling sker först efter en grundlig genomgång av individen där många aspekter gås igenom. Enligt TCM reagerar kroppens organ och sinnet olika på bl.a. väderlek, årstid, födointag etc, så genom att analysera detta kan man få sig en bild av var en obalans finns och därefter behandla. Här skiljer sig akupunktur enligt TCM från västerländsk akupunktur. 

* WHO listar 101 sjukdomstillstånd där akupunktur bevisats ha mycket god effekt, samt ytterligare ett antal tillstånd där akupunktur kan anses ha god effekt men där ytterligare vetenskapliga studier krävs. Kort sagt kan man säga att man vet att akupunktur fungerar, bara inte hur
Källa: ACUPUNCTURE: REVIEW AND ANALYSIS OF REPORTS ON CONTROLLED CLINICAL TRIALS

Massage

Massage utförd på rätt sätt ökar inte bara välbefinnandet hos din hund utan stimulerar blodcirkulationen, hjälper till att få ur slaggprodukter ur vävnaderna och underlättar felbelastning och krämpor. Massage är en mycket bra metod för att lindra och förebygga muskelrelaterade problem som exempelvis muskel-spänningar och knutor, i samband med hård träning eller bara som en uppmjukande behandling. Massage kan också underlätta för hundar med kroniska besvär som exempelvis artros, speciellt i samband med fysioterapi! Tillsammans med dig lägger jag också gärna upp ett träningsprogram för din hund om det behövs. Jag kan även visa dig ett par enkla massagegrepp som kan stärka bandet mellan dig och din vän ytterligare! 

Jag utövar Genuin Svensk Massage som är en djup och mycket verksam massageform och är certifierad Canineopat® från UPH .

Hur många behandlingar?

Antalet behandlingar beror på vad som behandlas; vissa obalanser tar längre tid att behandla än andra. Vid första besöket görs alltid en uppskattning om hur många återbesök som kan tänkas behövas.
Nyligen uppkomna, dvs akuta besvär kräver som regel färre behandlingar än vid mer kroniska besvär. Förbättringar brukar dock synas ganska omgående!

Vissa besvär åtgärdas vid ett enda besök, ex. skendräktighet och skotträdsla. 

Vad kan behandlas?

Nedan finner du ett axplock av vad som är behandlingsbart med akupunktur:
Immunförsvaret - stärka upp, förebygga sjukdom, höja energi/prestation
Rörelseapparaten - stela muskler, ledbesvär, skelettet, ex. dysplasi, snedbelastning
Allergier - pälsproblem, klåda, pälstapp, rinniga ögon
Magbesvär - förstoppning, diarré, gaser
Viktproblem
Mentala problem - 
oro, stress, skotträdsla
Hosta, luftrörsproblem
Ögon/ Öronproblem
Fortplantingsapparaten - 
skendräktighet, besvär vid löp, infertilitet, urinvägsproblem, kryptorkism

Vad behandlas inte?

Vid akuta sjukdomar ska alltid veterinär uppsökas. Exempel på akuta sjukdomar är hög feber, långvariga kräkningar och diarréer, öppna sår och akut trauma. Dräktiga hundar behandlas inte heller. Jag ställer inte heller veterinär-medicinsk diagnos så jag kan eventuellt rekommendera ett veterinärbesök innan man kontaktar mig för behandling. Ju mer information jag får om t.ex konstaterad artros eller andra sjukdomsbilder desto bättre kan jag behandla din hundvän. Kontakta mig gärna om du är osäker!